Digitale nieuwsbrief - januari 2016 Nationaal Park Weerribben-Wieden

  • Posted on: 21 January 2016
  • By: npww

De slogan, ‘Nationaal Park Weerribben-Wieden, waar mens en natuur actief samengaan’  gaat in alle jaargetijden op. Zijn het in het voorjaar wandelaars, in de zomer de vele toeristen die met kano’s en fluisterboten het gebied verkennen en in het najaar de fietsers die genieten van de veranderende kleurenpracht in ons prachtige gebied. 
In de winter zijn het vooral de rietsnijders die zich in het zweet werken om het ‘gele goud’ te snijden en tot bossen te binden, om huizen in heel Nederland van een prachtig en duurzaam dak te voorzien.
Maar ohh, wat hadden er nog veel meer mensen actief willen zijn in Weerribben en Wieden. Maar dan zal het toch nog echt langer en strenger moeten vriezen...

Wilt u vaker op de hoogte gehouden worden over het reilen en zeilen in Weerribben en Wieden dan kunt u het Nationaal Park ook volgen via Facebook en  Twitter! 

Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl

18.12.2015Nationaal Park nieuwe stijl in volle gang
Sinds 1 september jongstleden is het kernteam officieel van start gegaan met het transitietraject ‘Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl’.
Het kernteam heeft onlangs haar eerste voortgangsrapportage gepresenteerd aan het college van B&W.
Lees meer »

Transitie Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl
Sinds de officiële start in september 2015 van het kernteam, dat de overgang naar een Nationaal Park nieuwe stijl voorbereidt en begeleidt is al veel gebeurd. Inmiddels zijn er  vijf deelprojecten van start gegaan. Onderwerpen die daarbij behandeld worden zijn:  ‘begrenzing’, ‘merkontwikkeling’, ‘0-meting en monitoring’, ‘bezoekers- en informatiestromen’ en ‘governance- en financiering’. De projectgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de gebiedspartners, waarbij de kernteamleden het eerste aanspreekpunt zijn. Daarnaast is draagvlak en betrokkenheid van de inwoners voor het gebied een van de pijlers van het transitietraject.

In de eerste voortgangsrapportage heeft het kernteam verslag gedaan van haar ontwikkelingen. Deze is in december aan het college van burgemeester en wethouders gepresenteerd en ter informatie aan de gemeenteraad toegezonden. Meer informatie over de voortgang van het transitieproces kunt u hierin lezen.
Lees meer »

Aankondigingen

Februari = haardhoutmaand
De meeste mensen met een open haard hebben de afgelopen winter hun voorraad haardhout zien slinken, ook al was december erg warm.
Februari is de maand waarin het haardhout weer wordt aangevuld zodat het de hele zomer kan drogen. Hout zagen, kloven en stapelen zijn echte winteractiviteiten.

Lees meer »

Ontdek het winters ambacht 
Rietsnijders zijn nu volop aan het werk in het Weerribben en Wieden gebied.
Fantastisch om dit werk eens van dichtbij mee te maken!
In zowel De Weerribben als De Wieden is dit deze winter mogelijk.

Lees meer » 

Nieuws

08.11.2015 - De Wieden is meer dan turf en riet
Onderzoek naar landschapsgeschiedenis De Wieden afgerond. Natuurmonumenten heeft een kaart met daarop gedetailleerde informatie over de geschiedenis van het landschap. Resultaat van uitgebreid onderzoek van Iris van Veen.
Lees meer »

01.12.2015 - Wiedenweetjes
Blijf op de hoogte van al het nieuws uit De Wieden via de Wiedenweetjes: 'Wat is er deze maand allemaal gebeurd? Welke activiteiten staan er op de planning? Welke bijzondere waarnemingen zijn er gedaan?'
Je leest het in de Wiedenweetjes!

Lees meer »

02.12.2015 - 8e Cursus Gastheerschap start
In januari gaat wederom de cursus Gasheerschap Nationaal Park Weerribben-Wieden van start.
IVN organiseert deze cursus voor de achtste maal voor ondernemers uit of grenzend aan Nationaal Park Weerribben-Wieden. De ondernemers die aan de vorige cursussen hebben deelgenomen zijn allemaal enthousiast over wat ze tijdens de cursus hebben geleerd.

Lees meer »

11.01.2016 - Samen aan de slag in de eendenkooi
Tijdens de jaarlijkse oudermorgen van de Junior Rangers Nationaal Park Weerribben-Wieden werden de ouders bijgepraat over het programma 2015-2016, georganiseerd door IVN. Hierna gingen ze gezamenlijk aan het werk in de Kloosterkooi in Kalenberg. Hier kregen ze ook meer informatie van Siebrand de Boer van Staatsbosbeheer waarom alle essen daar zijn gekapt.
Lees meer »

22.01.2016 Life-project Zwartsluis laatste fase
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het zogenoemde Life-project bij Zwartsluis. Met Europese subsidie graaft de firma A. de Jonge uit St. Jansklooster in opdracht van Natuurmonumenten oude trekgaten open en verwijderen ze bossen. 
Lees meer »